På Borås Kristna Skola och     förskola arbetar vi för att  varje barn/elev ska        

  • Få en stadig grund i livet

  • Förbli unika och växa i harmoni

  • Uppmuntras till en god karaktär

  • Nå så högt som möjligt i sin kunskapsutveckling

  • Utveckla respekt, ansvar och empati