Lediga tjänster

Fredag 28 november: Adventsfirande i stora salen

18 december kl. 18.00 Julavslutning

7 januari studiedag. Förskola och fritids stängt

8 januari vårterminen startar

På Borås Kristna Skola och förskola arbetar vi   för att varje barn/elev ska
       
· Få en stadig grund i livet

· Förbli unika och växa i harmoni

· Uppmuntras till en god karaktär

· Nå så högt som möjligt i sin kunskapsutveckling

· Utveckla respekt, ansvar och empati