Just nu
Höstkonsert 24/10 kl 10.00

Höstlov
v.44 

På Borås Kristna Skola och förskola arbetar vi   för att varje barn/elev ska
       
· Få en stadig grund i livet

· Förbli unika och växa i harmoni

· Uppmuntras till en god karaktär

· Nå så högt som möjligt i sin kunskapsutveckling

· Utveckla respekt, ansvar och empati